ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 17, 2015

ಕವಿತೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತಿದೆ...

ನೋವ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವೆ...

ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರೆಷ್ಟೋ..?
ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರೆಷ್ಟೋ..?
ಬಾಚಿಕೊಂಡವರೆಷ್ಟೋ..?
ಬಿಸುಟಿ ಹೋದವರೆಷ್ಟೋ...?

ನಿರ್ಜೀವ ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವೆ
ಕವಿತೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತಿದೆ
ನಿನ್ನ ನೆನಪೆಂಬ ನೆಪವನ್ನಿಟ್ಟು!!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ