ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 17, 2015

ನನ್ನಯ ಮನವಿ

ಓ... ಕಣ್ಣುಗಳೇ...
ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕಾಟವೇನು..?
ಬರಲಾರಳು ಇನ್ನು;
ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಕನಸೊಂದಿದೆ ಎನಗೆ
ಅದನಾದರೂ ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ...!

ಓ... ಕೈಗಳೇ ಕೇಳಿರಿ  ನೀವು
ಚಾಚುವಿರೇನು ಇನ್ನೂ..?
ಸಿಗಲಾರಳು ನಿಮಗೆ;
ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾದ ಬದುಕೊಂದಿದೆ ಎನಗೆ
ಅದನಾದರೂ ಹೆಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ..!

ಓ... ಕಾಲುಗಳೇ ನಿಮಗೂ
ಧಾವಂತವೇನೋ ಅವಳ ಸೇರಲು..?
ತಲುಪಲಾಗದು ಅವಳ:
ನಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯೊಂದಿದೆ
ಸೇರಬೇಕು ಅದರ ಕಡೆ...!

ಓ ಹೃದಯವೇ ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿಯುತಿರು
ಕಿವಿಗಳೂ ಕೇಳುವಂತೆ...
ತಿಳಿಯಲಿ ಅವಳು
ನಾನಿನ್ನೊ ಬದುಕಿರುವೆನೆಂದು

ಓ... ನಿದಿರೆಯೇ...
ಇವರಾರೂ ಕೇಳರು ನನ್ನಯ ಮನವಿಗಳ
ನೀನಾದರೂ ಬಂದು ಬಿಡು...
ಬಳಲಿ ಹೋಗಿರುವೆ
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕೆನಗೆ..!!!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ